SERVIS A PODPORA

Činnost, na kterou klademe při podnikání velký důraz, je zajištění kvalitní technické podpory instalovaných zařízení.

Jsme schopni přímo zajistit technickou podporu výrobků firem: Goring Kerr, Thermo Ramsey, Eriez Magnetics, Thermo Fisher Scientific, Tecnoeuropa, Dylog, Sapphire


Detektory kovů: TEK21, DSP, DSP2, DSP3, APEX, Sentinel, Ez-Tec, Metalarm

Kontrolní váhy: AC9000, Versa W, Versa GP, Teorema, Versa 8150, Versa Box, Versa Flex

Rentgenové systémy: Dyxim, PowerX, PRoX, Xpert, EZX, Nextguard

Magnetické separátory: CP, OP, TP, SE

PODPORA:

Kalibrace detektoru kovů, ověření (validace) detektoru kovů

Na vyžádání jsme schopni provést provést kalibraci a odborné ověření činnosti detektoru kovů od obecně jakéhokoliv výrobce detektoru kovů. Ověření činnosti je zakončeno vystavením certifikátu a vylepením kalibrační známky.

Ověření (validace) rentgenových inspekčních zařízení, zkouška stálosti

Máme příslušnou certifikaci pro provedení zkoušky dlouhodobé stálosti rentgenového inspekčního zařízení. Jsme schopni realizovat odborné ověření činnosti rentgenového inspekčního zařízení od téměř jakéhokoliv výrobce. Ověření činnosti je zakončeno vystavením certifikátu a vylepením kalibrační známky.

Testovací etalony

Pro pravidelné testování funkce detekčních systémů je nutno použít certifikované testovací etalony. Tuto činnost zajištujeme ve spolupráci se specializovanou firmou Testprobnik.cz

Pronájem a zapůjčení inspekčního systému

V případě vzniku nenadále potřeby použití inspekčního systému, můžeme zajistit pronájem, nebo zapůjčení vhodného systému – detektoru kovů, kontrolní váhy, rentgenového inspekčního zařízení. Provést jeho instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

Servisní oddělení: 777 575 239

Naše služby, výrobky a zařízení jsou v souladu: